Download

Mẹ có biết trái tim của mẹ đập bao nhiêu lần trong một phút không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Nhịp tim bình thường khi nghỉ ngơi của người trưởng thành là 60 đến 100 nhịp mỗi phút. Nhìn chung, nhịp tim thấp hơn khi nghỉ ngơi cho thấy chức năng tim hoạt động hiệu quả hơn và sức khỏe tim mạch tốt hơn. Chẳng hạn như, một vận động viên lành nghề tốt có thể có nhịp tim lúc nghỉ ngơi bình thường gần 40 nhịp mỗi phút. Tuy nhiên, khi mang thai, lượng máu được tim bơm lên tăng từ 30 đến 50%. Kết quả là nhịp tim trước khi mang thai có xu hướng tăng từ mức bình thường khoảng 70 nhịp/phút lên cao tới 90 nhịp/phút.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá