Download

Bố mẹ có xem giờ tốt ngày tốt để ấn định ngày sinh mổ không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Chọn ngày giờ tốt để sinh con được coi là việc hết sức bình thường đối với người châu Á. Việc xem ngày giờ đẹp phổ biến đến mức nhiều bà mẹ châu Á sẽ đi xem thầy bói trước khi lên lịch sinh mổ. Nhưng chỉ có khoảng một trong mười trường hợp mang thai gặp phải những biến chứng cần phải sinh mổ. Ngoài ra, trẻ sinh mổ không được tiếp nhận vi khuẩn có lợi từ âm đạo của mẹ để cải thiện sức khỏe trong tương lai.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá