Download

Hôm qua mẹ ăn tối ở đâu?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Có nhiều lựa chọn cho bữa tối là một điều tuyệt vời! Không có một chế độ ăn nào là tốt nhất cho mẹ bầu miễn là nó an toàn và lành mạnh. Trong giai đoạn này, {{NAME}} có thể làm quen với mùi vị thức ăn mẹ ăn qua vị của nước ối. Vì vậy, mẹ nên lưu ý đến con khi ăn uống.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá