Download

Đâu là nơi lý tưởng để tiêm chủng?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Một số người lần đầu làm cha mẹ không muốn đến bệnh viện lớn để tiêm chủng mà thích một phòng khám nhỏ. Bất kể bố mẹ tiêm mũi tiếp theo ở đâu, hãy đảm bảo rằng bố mẹ nhận được mũi tiêm từ điều dưỡng hoặc bác sĩ đã được cấp phép.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá