Download

Mẹ vẫn có thể nhìn thấy ngón chân của mẹ chứ?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Ở giai đoạn này, con của mẹ đang ngày lớn dần lên và bụng của mẹ cũng vậy. Đó là lý do tại sao mẹ có thể không nhìn thấy được bàn chân của mình khi cúi xuống nữa.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá