Download

Hôm nay mẹ đã đi được bao nhiêu bước?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Bằng chứng khảo cổ cho thấy tổ tiên của mẹ và con của mẹ chỉ bắt đầu đi thẳng cách đây bảy triệu năm. Nghiên cứu hiện tại của con người cho thấy đi bộ không chỉ để đến được nơi này hay nơi khác, nhưng nó cũng tốt cho sức khỏe của mẹ. Trẻ em biết điều này. Khi con của mẹ được 3 tuổi, con sẽ có thể dễ dàng đi bộ 10.000 bước mỗi ngày. Một số trẻ được theo dõi tại trường mẫu giáo Fuji ở Tokyo được phát hiện đã chạy trung bình 4 km một mình vào buổi sáng.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá