Download

Mẹ đã nhận được hình ảnh siêu âm con của mẹ bao nhiêu lần rồi?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Bác sĩ có thể yêu cầu siêu âm nhiều hơn nếu phát hiện bất thường trong lần siêu âm hoặc xét nghiệm máu trước đó. Siêu âm cũng có thể được thực hiện vì những lý do phi y tế, như để xác định giới tính của em bé hoặc lấy một số hình ảnh để cha mẹ lưu giữ. Mặc dù công nghệ siêu âm an toàn cho cả mẹ và con, nhưng các chuyên gia y tế không khuyến khích siêu âm nếu không có lý do y tế hoặc không có lợi ích gì.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá