Download

Mẹ có định đi cắt tóc trước ngày sinh không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Những lý do có thể khiến mẹ muốn làm tóc trước sinh là: 1. Mẹ có thể muốn chuẩn bị diện mạo cho bức ảnh đầu tiên với con của mẹ 2. Có thể mẹ sẽ không có đủ thời gian để ghé qua tiệm cắt tóc sau khi con ra đời 3. Một số bà mẹ lo lắng rằng họ sẽ bị rụng tóc sau khi bắt đầu cho con bú nên mẹ có thể muốn cắt tóc ngắn hơn.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá