Download

Mẹ đã có bác sĩ sản khoa để đồng hành suốt thai kỳ hay chưa?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Cho dù mẹ chọn bác sĩ nào để chăm sóc trước sinh, điều quan trọng nhất là mẹ cảm thấy thoải mái với đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng, những người sẽ đồng hành cùng mẹ trong hành trình này. Nếu mẹ chưa có bác sĩ yêu thích, chúng tôi khuyên mẹ nên đặt lịch hẹn nhiều nơi và xem từng lựa chọn của mình bằng cách trao đổi với họ về yêu cầu của mẹ để rồi từ đó chọn một bác sĩ mà mẹ cảm thấy phù hợp nhất.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá