Download

Mẹ đã bao giờ bị sẩy thai hay bỏ thai chưa?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Khoảng 30% - 40% bà mẹ từng bị sảy thai và thường có thể xảy ra trước khi người mẹ biết mình có thai. Nguyên nhân phổ biến nhất gây sảy thai trong ba tháng đầu là do bất thường về nhiễm sắc thể mà mẹ không thể kiểm soát được. Vì vậy nếu điều đó xảy ra thì đó không phải lỗi của mẹ. Mẹ không làm gì sai cả. Tin vui là mẹ đã vượt qua thời điểm quan trọng và con của mẹ hiện đang trong giai đoạn an toàn trong bụng mẹ.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá