Download

Mẹ tin tưởng bác sĩ của mình đến mức nào?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Trong quá trình chuyển dạ, có thể có một số điều nằm ngoài tầm kiểm soát của mẹ. Vì vậy, điều quan trọng là phải tin tưởng vào người có thể chăm sóc mẹ và đưa ra một số quyết định khó khăn cho mẹ và con của mẹ trong thời điểm quan trọng nhất của hành trình này. Nếu mẹ không tin tưởng bác sĩ của mình, hãy thử tìm đến một bác sĩ khác có cùng niềm tin và giá trị với mẹ hơn để sau này không phải hối hận khi đã quá muộn.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá