Download

Mẹ có trữ đông trứng không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Việc trữ trứng bằng phương pháp đông lạnh là cách được sử dụng để bảo toàn khả năng mang thai của phụ nữ trong tương lai. Trứng lấy từ buồng trứng sẽ được đông lạnh, không thụ tinh và được lưu trữ để sử dụng sau này. Sau đó trứng đông lạnh có thể được rã đông và kết hợp với tinh trùng trong phòng thí nghiệm để cấy phôi vào tử cung người mẹ khi đã sẵn sàng. Cho dù con của mẹ có được thụ thai từ trứng đông lạnh hay không đều không ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc tính cách của con.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá