Download

Mẹ đã có bao nhiêu con rồi?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Chúc mừng mẹ sắp đón con đầu lòng, Mali rất vui được đồng hành cùng mẹ trong hành trình tuyệt vời này. Và xin chúc mừng một lần nếu mẹ đã từng mang thai! Chúng tôi chắc chắn rằng mẹ cũng sẽ yêu con của mẹ nhiều như mẹ yêu con đầu lòng của mình. Mặc dù mẹ đã rất thành thạo rồi, nhưng hãy nhớ rằng mỗi lần mang thai và mỗi đứa trẻ đều khác nhau.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá