Download

Mẹ chọn bệnh viện như thế nào?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Bất kể mẹ chọn bệnh viện khi sinh con như thế nào thì quan trọng vẫn sẽ là lựa chọn giữa mẹ và bác sĩ. Vì vậy, hãy đảm bảo rằng mẹ thống nhất với bác sĩ về kế hoạch sinh con, đặc biệt nếu mẹ có bất kỳ yêu cầu đặc biệt nào như có bố hay người thân cùng vào phòng sinh với mẹ hoặc dành chút thời gian "da kề da" với con của mẹ ngay sau sinh. Mẹ nên thông báo trước cho bác sĩ những điều này một cách chi tiết. Ngoài ra, mẹ cũng có thể yêu cầu bệnh viện cho xem trước những giấy tờ và gói sinh cần phải ký vào ngày sinh. Bây giờ là thời điểm tốt để làm điều đó, vài tuần trước ngày dự sinh, khi mà mẹ đang rất mong ngóng để được gặp con của mẹ bé nhỏ.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá