Download

Khi nào con của mẹ sẽ bắt đầu nghe thấy giọng nói của mẹ?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Vào tuần thứ 18 của thai kỳ, con của mẹ sẽ bắt đầu có thể nghe các âm thanh trong cơ thể mẹ như nhịp tim hoặc giọng nói của mẹ. Nghiên cứu cho thấy trẻ sơ sinh bắt đầu nghe thấy âm thanh từ bên ngoài cơ thể mẹ vào khoảng tuần thứ 27 của thai kỳ trở đi.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá