Download

Bố mẹ đã bắt đầu nói chuyện, hát hoặc đọc sách cho con nghe chưa?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Đến cuối tam cá nguyệt thứ hai, con của mẹ bắt đầu nghe được. Con có thể nghe thấy giọng nói của mẹ mình và những âm thanh khác và thậm chí có thể phản ứng với những gì con nghe thấy bằng cách chuyển động nhiều hơn. Chưa có bằng chứng nào cho thấy việc bật nhạc hoặc đọc truyện cho con nghe sẽ làm tăng trí thông minh. Tuy nhiên, việc nghe giọng nói của mẹ có thể giúp con của mẹ nhận ra mẹ sau sinh. Hãy thử dành vài phút mỗi ngày để thư giãn và nói chuyện hoặc hát cho con của mẹ và lập thành một thói quen.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá