Download

Mẹ có thấy máu báo sinh không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Nếu mẹ thấy dịch tiết âm đạo đặc, màu hồng nâu và dính, có thể mẹ đang sắp chuyển dạ. Nút nhầy đang bong ra để chuẩn bị cho việc mở cổ tử cung khi chuyển dạ. Nút nhầy có thể bong ra dần dần hoặc đặc dính như thạch. Hãy liên hệ với bác sĩ khi mẹ nhận thấy nhớt hồng để bác sĩ có thể tư vấn cho mẹ những bước cần thực hiện tiếp theo. Hãy thực hành các kỹ thuật thở và thư giãn cơ thể để giữ bình tĩnh.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá