Download

Mẹ đã nhận bụng của mình to lên chưa?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Những người lần đầu làm mẹ sẽ bắt đầu thấy bụng to hơn vào khoảng 12 đến 16 tuần hoặc muộn hơn. Trong khi những mẹ đã từng mang thai trước đó sẽ có vòng bụng to nhanh hơn. Điều này là do tử cung và cơ bụng đã từng giãn ra từ những lần mang thai trước.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá