Download

Bố mẹ đã quyết định gói tiêm chủng cho con của mẹ chưa?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

con của mẹ sẽ có nhiều lần tiêm chủng trong suốt thời thơ ấu. Những mũi tiêm chủng này thường tuân theo lịch trình đã định sẵn do Bộ Y tế khuyến nghị. Mẹ có thể hỏi bệnh viện của mình để biết thông tin chi tiết hoặc trao đổi với bác sĩ nhi khoa của con của mẹ nếu mẹ đã biết bác sĩ nào sẽ chăm sóc cho con sau sinh.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá