Download

Nếu không tính đến chi phí, mẹ sẽ chọn sinh con ở bệnh viện nào?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Sinh con là một sự thay đổi lớn trong cuộc đời và một số gia đình phải chi trả hơn 70 triệu đồng để sinh con. Sự quan tâm của nhân viên y tế và sự hỗ trợ từ gia đình trước và trong khi chuyển dạ có thể vẫn như nhau dù là ở các phòng khám nhỏ hay bệnh viện địa phương.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá