Download

Mẹ có còn tự lái xe không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Trong những tuần vừa qua, bụng của có thể khiến việc ra vào xe trở nên khó khăn hơn. Nó thậm chí có thể gây cản trở với vô lăng. Không nên lái xe từ tuần thứ 38 vì ối của mẹ có thể vỡ bất cứ lúc nào và các cơn gò sẽ bắt đầu. Đối với xe đạp và xe máy, việc tự lái xe có thể không phải là một ý tưởng hay. Bây giờ mẹ đã ở giai đoạn cuối của thai kỳ, trọng tâm của mẹ đang thay đổi khiến việc giữ thăng bằng trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, việc đi xe đạp là không nên vì có nguy cơ bị ngã và có thể làm bé bị thương.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá