Download

Đây có phải là lần mang thai đầu tiên của mẹ không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Nếu mẹ đã từng mang thai trước đó, mẹ có thể cảm thấy lần mang thai này không giống những lần mang thai trước. Có sự khác biệt về sinh lý ở mỗi lần mang thai, hãy nhớ rằng trứng và tinh trùng đều không giống nhau. Nhiều mẹ sinh con thứ hai hoặc thứ ba nói rằng họ cảm thấy có thai sớm hơn, dễ mệt mỏi hơn và bụng to sớm hơn. Tin tốt là các triệu chứng ốm nghén có thể sẽ ít nghiêm trọng hơn vì mẹ đã từng trải qua điều đó trước đây và cả quá trình chuyển dạ và sinh nở sẽ đều diễn ra nhanh hơn.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá