Download

Bố mẹ có thích chức năng báo cáo từ ứng dụng của chúng tôi không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Mục tiêu của Mali là hỗ trợ nhiều nhất có thể cho các mẹ trong thời điểm quan trọng này. Do đó, chúng tôi cố gắng hết sức để tiếp tục cải thiện các tính năng và nội dung. Nếu mẹ có bất kỳ đề xuất hoặc gợi ý nào về những gì mẹ muốn chúng tôi thực hiện trong tương lai, các mẹ có thể liên hệ với chúng tôi qua ứng dụng LINE @mali.me. Chúng tôi luôn luôn hoan nghênh những gợi ý và ý kiến đóng góp. Nếu mẹ muốn nhận được thông báo của chúng tôi nhưng chưa thấy gì, xin vui lòng kiểm tra cài đặt trên điện thoại của mẹ để đảm bảo mẹ đã cho phép bật thông báo từ ứng dụng chúng tôi.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá