Download

Mẹ đã siêu âm chưa?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Mẹ có thể nhìn thấy hình ảnh đầu tiên của con của mẹ qua siêu âm từ tuần thứ 8. Tuy nhiên lúc này có thể chưa xác định được giới tính. Mẹ có thể biết giới tính của con khoảng từ tuần thứ 16 của thai kỳ trở đi.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá