Download

Những người xung quanh mẹ có hút thuốc không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Hút thuốc rất nguy hiểm cho mẹ và con của mẹ đang phát triển, và việc ở gần người đang hút thuốc cũng vậy. Khói tỏa ra có khoảng 4.000 hóa chất nguy hiểm, việc tiếp xúc với những hóa chất này có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho cơ thể bé nhỏ cũng như não bộ của con của mẹ .

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá