Download

Trường mẫu giáo nào là tốt nhất cho con?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Chọn trường mẫu giáo là một quyết định quan trọng đối với con của mẹ . Việc tìm được một địa điểm phù hợp với nhu cầu của con của mẹ sẽ tác động tích cực đến quá trình học tập ở trường của trẻ về sau. Hãy nghiên cứu, tham quan trường và nói chuyện với giáo viên cũng như các phụ huynh khác trước khi đưa ra quyết định. Nghiên cứu cho thấy rằng các trường mẫu giáo tuyệt vời giúp phát triển các kỹ năng xã hội, kỷ luật và tính cách vì chúng không tập trung vào việc dạy toán, học đọc hoặc các môn học thuật. Các trường mẫu giáo thay thế, chẳng hạn như Montessori và Waldorf, tập trung vào các kỹ năng xã hội, nghệ thuật, vui chơi và là những lựa chọn cần được cân nhắc.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá