Download

Mẹ đã có bác sĩ khám thai chưa?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Điều rất quan trọng là tìm được một bác sĩ giỏi mà mẹ có thể tin tưởng và mẹ cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với họ. Vì bác sĩ có tác động đáng kể đến việc sinh con của mẹ, điều này có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của cả hai mẹ con cũng như sự hài lòng và trải nghiệm sinh con của mẹ. Nếu dịch vụ chăm sóc trước khi sinh mà mẹ đang nhận được không đáp ứng được nhu cầu của mẹ hoặc nếu bác sĩ hoặc bệnh viện không ủng hộ yêu cầu riêng của mẹ, suy nghĩ về việc thay đổi bệnh viện có thể sẽ tốt hơn. Một số bệnh viện có tỷ lệ sinh mổ cao, trong khi những bệnh viện khác có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc hỗ trợ sinh thường hoặc sinh ít can thiệp. Mẹ nên tham quan bệnh viện trước ngày dự sinh, tìm hiểu về các hướng dẫn và chính sách về việc sinh con, các phương pháp can thiệp, các quy tắc về sử dụng máy ảnh hoặc quay phim và chăm sóc trẻ sơ sinh.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá