Download

Bố mẹ dự định sống với ai?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Sống với một gia đình lớn có thể là một điều tốt, nhưng có thể trở nên bất lợi nếu có quá nhiều ý kiến về cách nuôi dạy con. Vì vây hãy cố gắng thống nhất với gia đình để tránh các vấn đề trong tương lai. Nếu bố mẹ tự mình chăm sóc con, hãy nhớ liên hệ với bạn bè hoặc những người thân trong gia đình trong trường hợp bố mẹ cần sự giúp đỡ.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá