Download

Sinh con tự nhiên có những ưu điểm gì?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Một trong những lợi ích của việc sinh thường là vi khuẩn được truyền sang con của mẹ trong quá trình sinh thường làm cho hệ thống miễn dịch của con mạnh mẽ hơn, nhờ đó con sẽ ít nguy cơ nhiễm trùng hơn và ít dị ứng hơn trong tương lai. Vì tác dụng của vi khuẩn này thể hiện rõ qua dữ liệu từ các nghiên cứu trên số lượng lớn trẻ sơ sinh, điều đó không có nghĩa là nếu mẹ chọn sinh mổ thì con của mẹ sẽ có khả năng miễn dịch kém hơn. Theo thống kê, trẻ chỉ tốt hơn một chút khi được sinh tự nhiên. Nhìn chung, ngoài những lợi ích về khả năng miễn dịch, những mẹ lựa chọn sinh con tự nhiên cũng thường có khả năng phục hồi nhanh hơn.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá