Download

Bố mẹ có dự định lưu trữ tế bào gốc của con của mẹ không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Dây rốn chứa đầy tế bào gốc, có thể được sử dụng để điều trị một số bệnh ung thư, các bệnh về máu hoặc một số rối loạn hệ thống miễn dịch khiến cơ thể không thể tự vệ. Do việc thu thập tế bào gốc dây rốn tương đối dễ dàng và có số lượng tế bào gốc gấp 10 lần so với lượng tế bào gốc được lấy từ tủy xương nên một số cha mẹ chọn lấy những tế bào gốc này ngay sau khi sinh. Việc giữ tế bào gốc có hữu ích hay không vẫn còn là một đề tài tranh luận vì không chắc chắn việc giữ nó có cơ hội thực sự sử dụng được hay không. Bởi vậy, nhiều bác sĩ khuyến cáo không nên lưu trữ máu cuống rốn như một hình thức "bảo hiểm sinh học" vì lợi ích quá xa vời và chi phí cao.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá