Download

Bố mẹ có biết rằng ứng dụng Mali có thể tiếp tục được sử dụng cho cả giai đoạn sau khi sinh không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Báo cáo sinh trên ứng dụng Mali để truy cập vào nhiều tính năng dành cho trẻ sơ sinh. Mẹ có thể theo dõi sự trưởng thành và phát triển của con của mẹ trong suốt thời thơ ấu. Ngoài ra, ứng dụng của chúng tôi còn có rất nhiều lời khuyên và bài viết mới về cách nuôi dạy con cái một phần nội dung hoàn toàn mới về các cột mốc phát triển từ đi tập đi đến tập nói của trẻ.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá