Download

Mức độ bụi mịn PM2.5 nào được coi là an toàn cho trẻ nhỏ?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Để đảm bảo con được bảo vệ hoàn toàn khỏi mối đe dọa vô hình này, hãy cố gắng giữ chất lượng không khí ở mức “Tốt” từ 0-50 AQI. Nếu kết quả cho thấy ở mức trung bình hoặc không tốt cho sức khỏe đối với các nhóm nhạy cảm (trẻ nhỏ là nhóm có nguy cơ cao nhất), hãy thực hiện các biện pháp phòng ngừa như lắp đặt máy lọc không khí có bộ lọc HEPA trong phòng ngủ và phòng chơi. Bố mẹ nên lưu ý rằng trong hầu hết các trường hợp, nếu thời tiết bên ngoài xấu, chất lượng không khí trong nhà cũng sẽ không tốt.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá