Download

Mẹ đã nghe thấy nhịp tim của con của mẹ chưa?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Trong lần khám thai đầu tiên, bác sĩ sẽ xác nhận việc mẹ mang thai và cho mẹ biết ngày dự sinh. Mẹ có thể sẽ được nghe nhịp tim của con của mẹ bằng siêu âm. Và nếu mẹ trên 35 tuổi, bác sĩ có thể yêu cầu mẹ xét nghiệm thêm.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá