Download

Bố mẹ không nên làm gì với trẻ sơ sinh?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Tất cả những điều trên. Cần tuyệt đối tránh rung lắc trẻ sơ sinh hoặc cho trẻ sơ sinh uống nước. Mẹ cũng nên biết rằng việc rửa mũi rất nguy hiểm cho trẻ sơ sinh. Rửa mũi cho trẻ bằng ống tiêm và dung dịch muối có thể dẫn đến ngạt nước hoặc các vấn đề hô hấp nghiêm trọng.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá