Download

Mẹ đã bắt đầu sử dụng mục đếm cử động thai của Mali chưa?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Trong khoảng tuần 18-25 của thai kỳ, mẹ có thể sẽ bắt đầu cảm nhận được những chuyển động của thai nhi. Đối với những mẹ mang thai lần đầu, cử động thai có thể xảy ra gần tuần 25 hơn là tuần 18. Nên bắt đầu đếm chuyển động của con ở tuần thứ 28, khi mẹ đã xác định được cảm giác của những cú đá bình thường là như thế nào và có thể cảm nhận được sự khác biệt nếu có điều gì đó bất thường.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá