Download

Tình trạng việc làm của mẹ là gì?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Ngoài những nghề đòi hỏi làm trong thời gian dài hay gắng sức. Hầu hết, làm việc khi đang mang thai không gây nguy hiểm cho mẹ và thai nhi. Một số bà mẹ tương lai có thể chọn nghỉ làm vào khoảng tuần thứ 32 để nghỉ ngơi trước ngày dự sinh. Nhưng hầu hết các mẹ đều có xu hướng bắt đầu nghỉ phép khoảng 2 tuần trước ngày dự sinh.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá