Download

Ai là người làm hầu hết việc nhà?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Công việc nhà là không thể tránh khỏi. Ở giai đoạn này của thai kỳ, mẹ có thể yên tâm làm việc nhà. Làm việc nhà cũng tốt cho sức khỏe vì mẹ được vận động, miễn là mẹ không làm việc quá sức hoặc nâng vật nặng. Đừng ngại yêu cầu giúp đỡ khi di chuyển vật nặng từ nơi này sang nơi khác.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá