Download

Mẹ có biết kích thước phễu hút sữa nào phù hợp cho mình không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Nếu mẹ đang hút sữa, việc chọn đúng kích cỡ phễu ngực là điều quan trọng. Nếu phễu ngực quá lớn hoặc quá nhỏ có thể tác động tiêu cực đến lượng sữa mẹ có thể hút hoặc gây đau. Kích thước phễu ngực chính xác dựa trên đường kính núm vú của mẹ. Nếu núm vú của mẹ có đường kính 16 mm thì kích thước phễu ngực được khuyến nghị là 21 mm. Điều này là do phễu ngực 21 mm vừa với núm vú có đường kính lên tới 17 mm.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá