Download

Bệnh viện ước tính chi phí sinh con là bao nhiêu?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Hầu hết các bệnh viện đều cung cấp các gói sinh với mức giá cố định cho các bậc cha mẹ. Chi phí của gói bao gồm tất cả các dịch vụ sinh con thông thường. Bất kỳ biến chứng nào dẫn đến mổ lấy thai khẩn cấp đều có thể làm chi phí tăng lên. Ngoài ra, gây tê ngoài màng cứng có thể phải chi trả thêm 20%. Hãy hỏi bệnh viện trong gói sinh này bao gồm những gì và ngoài khoản này ra còn có dịch vụ và chi phí nào khác không. Mẹ cũng có thể yêu cầu nhân viên bệnh viện thông báo cho mẹ trước khi thực hiện bất kỳ điều gì mà trong gói sinh của mẹ không bao gồm. Nếu mẹ có bảo hiểm hãy hỏi công ty những chi phí nào được họ chi trả và ở bệnh viện nào. Nếu mẹ phải tự mình trả chi phí trước, hãy hỏi công ty bảo hiểm về cách thức hoàn lại chi phí này cho mẹ.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá