Download

Mẹ có biết các triệu chứng chuyển dạ không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Các dấu hiệu chính cho thấy mẹ sắp chuyển dạ là xuất hiện những cơn gò mạnh, đều đặn, gây đau đớn và ra nhớt hồng/ máu báo sinh. Tình trạng ra nhớt hồng/ máu báo sinh xảy ra khi nút nhầy trong cổ tử cung bong ra. Các dấu hiệu khác cho thấy mẹ đang chuyển dạ bao gồm ra nước từ âm đạo (vỡ ối), đau lưng và buồn đi vệ sinh do đầu của con của mẹ ấn vào trực tràng của mẹ. Nếu mẹ gặp bất kỳ dấu hiệu nào trong số này hoặc có bất kỳ nghi ngờ nào, hãy gọi cho bác sĩ hoặc nhanh chóng đến bệnh viện. Mẹ có thể thử thực hiện các bài tập thư giãn và thở khi các cơn co thắt mạnh hơn và đau hơn. Đôi khi, chúng có thể kéo dài trong 36 giờ. Ngoại trừ việc chúng xuất hiện đều đặn cứ sau mỗi 5 phút, mẹ vẫn chưa đến gần cơn chuyển dạ thực sự đâu.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá