Download

Mẹ đã sử dụng que thử thai chưa?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Thường mất trung bình 13-15 ngày sau khi trứng rụng và thụ tinh để que thử thai cho kết quả dương tính. Nếu kết quả thử thai âm tính nhưng chưa thấy kinh nguyệt, hãy thực hiện thử thai vài lần nữa trong tuần và tham khảo ý kiến bác sĩ. Nguyên nhân có thể là vì làm xét nghiệm quá sớm hoặc sử dụng que thử thai có độ nhạy thấp dẫn.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá