Download

Mẹ nghĩ phương pháp sinh nở nào có nhiều nguy cơ hơn? Sinh thường hay sinh mổ?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Tin tốt là cả hai phương pháp đều an toàn. Viện Nghiên cứu Lâm sàng Quốc gia cho biết, nhìn chung, sinh mổ không nguy hiểm hơn sinh thường và sinh thường cũng không nguy hiểm hơn sinh mổ. Nhưng nếu so sánh, cả hai phương pháp có những rủi ro khác nhau. Rủi ro của sinh mổ liên quan đến việc phải phẫu thuật lớn và thời gian hồi phục lâu hơn và điều đó có thể gây trở ngại cho việc bắt đầu cho con bú. Phụ nữ sinh thường có nguy cơ bị chấn thương bên trong cao hơn một chút. Tuy nhiên, rủi ro ở cả hai phương pháp này đều rất thấp nên dù mẹ chọn phương pháp sinh nào thì cả con của mẹ và mẹ đều an toàn!

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá