Download

Mẹ có muốn ai đó ở gần mẹ trong phòng sinh không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Một số mẹ bầu cảm thấy thoải mái khi có người ở trong phòng sinh cùng mình để động viên. Bất kể ai thì mẹ cũng cần phải thông báo trước với họ để họ chuẩn bị cho ngày trọng đại của mẹ, nhưng đừng quên đảm bảo rằng bệnh viện cho phép có người thân vào phòng sinh cùng mẹ nhé.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá