Download

Mẹ đã thực hiện xét nghiệm sàng lọc di truyền chưa?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Xét nghiệm sàng lọc trước sinh có thể xác định xem liệu con có nguy cơ mắc một số dị tật bẩm sinh hay không, trong đó hầu hết là dị tật di truyền. Những xét nghiệm này bao gồm xét nghiệm máu, chọc ối, các loại siêu âm cụ thể và sàng lọc ADN không tế bào.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá