Download

Mẹ dành cho bản thân mình bao nhiêu giờ mỗi ngày?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Một trong những điều tốt nhất mà mẹ có thể làm cho con là dành thời gian cho bản thân. Việc làm này đôi khi làm mẹ cảm thấy quá tải hoặc có cảm giác tội lỗi. Tuy nhiên, việc chăm sóc bản thân có lợi cho việc trở thành một người mẹ tốt và sẽ không ích kỷ nếu mẹ ưu tiên bản thân một vài khoảnh khắc mỗi ngày. Dành thời gian cho riêng bản thân có thể là một thách thức đối với nhiều mẹ. Vì vậy, mẹ có thể cần tìm cách phân bổ khoảng thời gian "của mẹ" trong lịch trình của mình.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá