Download

Gia đình của bố mẹ có ai từng ghi nhận tiền sử về bất thường nhiễm sắc thể không?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Nếu bố mẹ có tiền sử gia đình về rối loạn nhiễm sắc thể, bác sĩ sẽ khuyên bố mẹ nên thực hiện một số xét nghiệm sàng lọc di truyền để chẩn đoán rối loạn nhiễm sắc thể cũng như các rối loạn khác. Việc xét nghiệm sàng lọc di truyền trong thai kỳ là lựa chọn của mẹ. Nhưng khi mẹ quyết định đi kiểm tra, điều quan trọng là phải suy nghĩ xem mẹ sẽ cảm thấy thế nào nếu biết rằng thai nhi của mình bị khuyết tật. Mẹ vẫn sẽ giữ bé không? Thảo luận những điều này với bạn đời, gia đình hoặc bác sĩ của mẹ khi mẹ quyết định về các xét nghiệm này.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá