Download

Bố mẹ cần ấn tay sâu bao nhiêu khi thực hiện cấp cứu ngừng tuần hoàn (CPR) cho trẻ nhỏ?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Khi thực hiện cấp cứu ngưng tim ngưng thở (CPR) cho trẻ nhỏ, bố mẹ cần ấn ngực sâu khoảng 4cm. Bố mẹ có thể tìm hiểu cách thực hiện hô hấp nhân tạo cho trẻ sơ sinh trong hướng dẫn sơ cứu của chúng tôi. Bố mẹ nên tham gia một lớp học để thành thục kỹ năng này và chuẩn bị sẵn sàng cho các trường hợp khẩn cấp. Nếu bố mẹ muốn tham gia một trong các lớp CPR dành cho trẻ sơ sinh/trẻ em của chúng tôi tại Bangkok, hãy liên hệ với chúng tôi qua LINE @mali.me

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá