Download

Mẹ đã sử dụng mục đếm số lần cơn gò của ứng dụng Mali chưa?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Khi mang thai ở tuần thứ 39, tình trạng gò tử cung có thể xảy ra khá thường xuyên, bất kể mẹ đang làm gì. Thông thường, những cơn gò chuyển dạ sớm này bắt đầu ở phía trước và giảm bớt khi mẹ chuyển đổi tư thế. Nhưng khi bụng mẹ đã gò cứng lại và các cơn gò diễn ra đều đặn mỗi 5 phút một lần thì đã đến lúc mẹ phải đến bệnh viện. Để đếm số cơn gò chính xác, mẹ có thể sử dụng mục Đếm cơn gò trên ứng dụng của Mali.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá