Download

Mẹ đã gặp bác sĩ nhi khoa sẽ chăm sóc cho con sau sinh chưa?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Thông thường, bệnh viện sẽ chỉ định một bác sĩ nhi khoa chăm sóc con của mẹ sau khi sinh. Hãy hỏi bệnh viện xem mẹ có thể yêu cầu được gặp bác sĩ nhi khoa trước không. Nếu mẹ thích bác sĩ nhi khoa này, mẹ sẽ cảm thấy thoải mái. Nhưng nếu không thích, mẹ có thể yêu cầu đổi bác sĩ. Vì mẹ, con của mẹ và bác sĩ sẽ tiếp tục gặp nhau thường xuyên trong nhiều năm tới, điều quan trọng là phải có mối quan hệ tốt.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá