Download

Ưu tiên hàng đầu của mẹ trong cuộc sống là gì?

Vote Results

Bố mẹ có biết?

Mẹ có thể có những mối quan tâm ưu tiên khác trước khi mang thai, nhưng mối quan tâm chính của mẹ có thể đã thay đổi ngay từ con của mẹ đến với gia đình của mẹ. Trẻ sơ sinh thường cần được quan tâm và chăm sóc tối đa và theo bản năng mẹ có thể sẽ luôn dành thời gian và sức lực cho con của mẹ trong những năm tháng đầu đời. Sự thay đổi mối quan tâm này là nền tảng và có lợi cho sự phát triển của con của mẹ . Mặc dù vậy, mẹ cũng không cần phải quá lo lắng, mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn theo thời gian và các ưu tiên của mẹ có thể lại thay đổi. Cuối cùng, mẹ sẽ học cách dành thời gian cho bản thân và hoàn thành các mục tiêu cá nhân khi đã là cha là mẹ.

DownloadMali Daily Pregnancy Tracker

Daily Pregnancy & Parenting Tracker

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá

Xếp hạng 4.9 sao từ hơn 10.000 bài đánh giá